Oct 17, 2014

Jadi kuat , tolong.

Pokok
Kalau hari-hari siram , hari-hari baja , jadi kuatlah dia berdiri.
Tapi.
Kalau tak siram , takde pula baja , mana nak datang kuatnya?

Datang pula angin kuat.


Melayang.
Samalah kita.

Kalau ada yang tak kuat , hilang...
Terbang.

No comments: